Aalst zet economische ambities in de hoek

Mogelijke inplanting van Forensisch Psychiatrisch Centrum op bedrijventerrein Siesegem zet kwaad bloed in ondernemerskringen

De stad Aalst gaat in op de vraag van de Vlaamse en federale overheid om op haar grondgebied de oprichting te onderzoeken van een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC).Daar is niets mee aan de hand, ware het niet dat in de shortlist van vijf mogelijke locaties, drie van de vijf sites vandaag bestemd zijn als bedrijventerrein. Voka verzet zich tegen het aanvreten van de nog schaarse ruimte voor ondernemen in de regio Aalst en wijst op de nadelige effecten van het inplanten van een FPC voor de ontwikkeling van een Health&Care Valley op Siesegemkouter.

Voka erkent de nood aan meer FPC’s in België, maar dit kan niet ten koste gaan van de schaars beschikbare gronden voor economische activiteit. Als Aalst haar ambities voor een Health&Care Valley op Siesegemkouter wil waarmaken, dan kan ze deze keuze onmogelijk verdedigen.

Vragen bij shortlist…

In een door de Vlaamse Regering goedgekeurde startnota worden vijf locaties weerhouden waar de inplanting van een LFPC mogelijk zou zijn. Twee ervan liggen in woonuitbreidingsgebied (Biekorfstraat, Horebekeveld), drie in zones voor bedrijfsactiviteiten (Gates, Siesegemkouter Noord en Siesegemkouter Zuid). Deze locaties zullen verder onderzocht worden op geschiktheid en milieueffecten. Nog tot 15.04.2022 loopt de publieke raadpleging over de startnota.

In zijn de startnota stelt de overheid alle zones van openbaar nut in Aalst te hebben onderzocht. Van de 65 (!) locaties bleek geen enkele te voldoen voor de inplanting van een LFPC waarvoor een terrein van 4 ha. noodzakelijk is. Voor Voka zijn de gehanteerde criteria betwistbaar omdat ze leiden tot alternatieven die niet voldoen.

… en bij het ontwerp

Voka stelt zich dan ook vragen bij de technische vereisten van het LFPC.

Jan Van Gyseghem, regiodirecteur Voka Aalst: “Het lijkt ons aangewezen om het concept of ontwerp van het LFPC te herbekijken zodat een meer duurzame en minder ruimte verslindende inplanting mogelijk wordt en de reeds voor openbaar nut bestemde terreinen wel in aanmerking kunnen worden genomen. Bedrijven worden voortdurend aangespoord om projecten te herbekijken in functie van ruimtebeslag en duurzaamheid; er is geen reden dat de overheid dit ook niet zou doen.”

 

Economische ambitie naar tweede plan?

Voka betreurt dat Aalst blijkbaar bereid is om zijn economische ambitie ondergeschikt te maken aan andere doelstellingen door de voor bedrijven bestemde schaarse ruimte om te vormen tot een zone van openbaar nut.

Van Gyseghem stelt dit aan de kaak: “Wij zijn ontstemd over het gemak waarmee Aalst zijn laatste bedrijventerreinen wil uitverkopen aan andere invullingen. Vooral het mogelijks aansnijden van de zone Siesegemkouter - waarvoor de stad zelf enkele jaren geleden met grote trom een invulling aankondigde ​ als Health&Care Valley - smaakt bitter. Siesegemkouter is al sinds 2003 goedgekeurd als te ontwikkelen bedrijventerreinen maar na een lijdensweg van meer dan 20 jaar is er nog niet één bedrijf actief. Wel staat er een crematorium – ook al een functie van openbaar nut – dat niet persé daar hoefde te komen.”

De vestiging van een LFPC op Siesegem betekent voor Voka een hypotheek voor de verdere vermarkting van het terrein aan investeerders uit de zorg.

Weg is weg

Voka Oost-Vlaanderen gelooft overigens niet dat het verdwijnen van zones voor bedrijvigheid in Aalst, zou gecompenseerd worden door de creatie van nieuwe terreinen elders. De overheid stelt dat er in Vlaanderen ‘voldoende aanbod is aan bedrijventerreinen zodat een eventueel LFPC in Aalst kan worden verwezenlijkt, zonder compensatie’.

Van Gyseghem vervolgt: “Dit is toch wel een jammerlijke kijk op zaken. In Aalst is er een structureel tekort aan ruimte voor bedrijvigheid en de Siesegemkouter is de allerlaatste zone die hiervoor (sinds 2003) werd bestemd. We moeten er heel zorgvuldig mee omgaan. Daarom vragen wij dat er ook ernstig werk wordt gemaakt van een zinvolle en verweefbare economische invulling van de oude Gatessite in Erembodegem.”

“We zien dat het hele gebied tussen R41 (Siesegemlaan), de N9 (Gentsesteenweg) en de E40 stilaan één grote zone voor openbaar nut wordt met de inplanting van het ASZ, het crematorium en straks mogelijks ook een LFPC. Waar blijft de ruimte voor private ondernemingen uit de gezondheidssector?”

Voka merkt op dat het als strategische partner veder zijn medewerking verleent aan de opstart van de Zorg Innovatie Hub in Aalst, in de loop van 2022.

De opinie van Voka samengevat

  1. Voka erkent de nood aan meer plaatsen in FPC in België.
  2. Voka respecteert de ambitie van Aalst om te onderzoeken of een FPC binnen de omschrijving van de stad een plaats kan hebben.
  3. Door het voorliggend ruimte verslindend ontwerp komt geen enkele bestaande zone voor openbaar nut in aanmerking als inplantingsplaats. Een meer duurzaam en ruimtebesparend concept is nodig.
  4. Door een FPC toe te laten op Siesegemkouter of op de Gatessite, duwt Aalst zijn economische ambities naar het tweede plan en verkleint het aanbod aan ruimte voor ondernemerschap.
  5. De eventuele vestiging van een FPC op Siesegemkouter vormt een hypotheek op de branding en de succesvolle ontwikkeling van een Health&Care Valley.
  6. Het is onaanvaardbaar dat Aalst de schaarse zones voor economische activiteit (waaronder Siesegemkouter en Gates – Zuid I) een andere bestemming zou toekennen (zoals openbaar nut), vooral omdat de kans op compensatie, elders, ​ nihil is.
  7. Indien er in Aalst objectief geen geschikte ruimte voor de inplanting van een FPC gevonden wordt, dient de stad af te zien van een kandidatuur.

 


Jan Geers

Jan Geers

Directeur belangenbehartiging en communicatie, Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen wil als het meest nabije en meest invloedrijke professioneel netwerk van ondernemers en als representatieve organisatie van ondernemingen in Oost-Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil aldus fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van haar regio.

Neem contact op met

Lammerstraat 18 9000 Gent

09 266 14 40

info@voka.be

www.voka.be