Skip to Content

Actiedag van vakbonden is contraproductief en tast concurrentiekracht bedrijven verder aan

Voka Oost-Vlaanderen stelt in het algemeen een beperkte actiebereidheid vast op de vloer van de Vlaamse ondernemingen. Ondanks de beperkte hinder zadelt de actiedag onze economie op met verdere schade en komt de concurrentiekracht van de bedrijven verder onder druk. De vakbonden kondigen nu al een hete sociale herfst aan wat onbegrijpelijk is.

“De matige opvolging van deze actiedag bewijst dat medewerkers beter voelen wat gaande is dan de vakbonden en sommige politieke partijen.” Zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder bij Voka Oost-Vlaanderen. “ Toch veroorzaakt de actiedag hinder voor onze economie en dat is in deze tijden niet uit te leggen. De concurrentiekracht van onze bedrijven staat al zwaar onder druk; deze actiedag is contraproductief en voegt onnodige nieuwe schade toe.”, zegt Geert Moerman.

Voka hield maandagochtend een rondvraag bij bedrijven in de provincie. De actiebereidheid van medewerkers is over het algemeen wel beperkt, al verschilt de situatie sterk van bedrijf tot bedrijf. Quasi alle bedrijven zijn aan de slag, al is het bij enkele met verminderde output of met interne aanpassingen aan de bedrijfsactiviteit, bijvoorbeeld door deelname van een aantal medewerkers aan de nationale betoging of door hinder op het openbaar vervoer. Slechts enkele bedrijven zetten vandaag de productie stop.

De concurrentiekracht van de ondernemingen in België staat onder zware druk door de automatische loonindexering. De loonhandicap met onze buurlanden loopt alleen maar verder op en zal straks 6% bedragen. Dat heeft gevolgen, blijkt uit een enquête van Voka. Specifiek bij de grote bedrijven valt op dat 17% overweegt om activiteiten deels te verhuizen naar het buitenland. Mensen tewerkstellen in België wordt eenvoudigweg te duur om nog te kunnen concurreren met ondernemingen uit het buitenland.

De oproep van de vakbonden om ook in het najaar stakingsacties te organiseren kan op geen enkel begrip rekenen. “We hebben in dit land actie nodig om de tewerkstellingsgraad te verhogen en de competitiviteit van de ondernemingen te ondersteunen. Laat ons daar samen de focus op leggen." Besluit Geert Moerman.

 

Over Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen wil als het meest nabije en meest invloedrijke professioneel netwerk van ondernemers en als representatieve organisatie van ondernemingen in Oost-Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil aldus fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van haar regio.

Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Lammerstraat 18
9000 Gent