Skip to Content

Voka en UGent bereiden doctoraatsonderzoekers voor op de bedrijfswereld.

Win-win-situatie voor ondernemers en onderwijs

“De combinatie van wetenschap en ondernemerschap is een superwapen, als je weet hoe ermee om te gaan.” Wim Audenaert, CEO AM-TEAM

 

Zestien doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers van de UGent gaan vrijdag aan de slag bij vier Oost-Vlaamse kmo's (AM-Team, Bureau 9000, In2Concrete en Itronic) een soort duaal leren op academisch niveau. Deze -vaak eerste- kennismaking met het bedrijfsleven is belangrijk voor deze jonge mensen. De kans dat ze later aan de slag kunnen als prof aan een Vlaamse universiteit is niet zo groot, met name 1 op 13. Vroeg of laat komen de meeste van deze groep dus in de bedrijfswereld terecht. Voor de kmo's is dit een buitenkans om samen te werken met wetenschappers die niet alleen een pak knowhow, maar ook een verfrissende kijk hebben.

Een zuivere win-win-situatie

Eén van de vier kmo's die mee stapt in het project is AM Team. Het Gentse bedrijf is gespecialiseerd in ‘fluid dynamics’ en neemt deel omdat ze zelf ontstaan zijn vanuit een wetenschappelijke achtergrond. Zaakvoerder Wim Audenaert zegt over de deelname: “Wetenschapsondernemers kunnen het lastig hebben om een zaak op te starten en te laten groeien, omdat ze getraind zijn om na te denken en zo soms verlamd raken door over-analyse. Onze deelname aan from PhD to SME helpt om hun zorgen weg te nemen.”

Ook Bureau 9000 uit Zwijnaarde neemt deel aan het programma. Simon Paepen, Operationeel directeur, zegt: “We participeren in het traject van PhD to SME omdat Bureau 9000 staat voor duurzaamheid en de overtuiging dat we dit enkel bereiken door samenwerking, onder andere met het onderwijs. We zijn er ook van overtuigd dat jonge academici een frisse en open bijdrage kunnen leveren aan de missie en activiteiten van Bureau 9000. Zij zijn namelijk de toekomstige werknemers en leiders van de bedrijven die we hopelijk, mede door PhD to SME, warm kunnen maken om duurzaamheid hoog op de agenda te zetten.”

Story image

 

Een Brug tussen twee werelden

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder bij Voka Oost-Vlaanderen zegt over het project: “Voor Voka is de brug slaan tussen onderwijs en bedrijven een belangrijk aspect. De meeste wetenschappelijk onderzoekers komen in een onderneming terecht. Ze missen vaak wat feeling met ondernemerschap en de bedrijfsrealiteit. Anderzijds aarzelen kmo-bedrijven soms om deze hooggekwalificeerde mensen aan te werven. Met dit project proberen we die brug te slaan tussen beide werelden.”

Ook Rik Vandewalle, rector UGent, hecht veel belang aan het traject: “Er is sprake van enige koudwatervrees bij de onderzoekswereld én de kmo-bedrijven. Daar wil dit project mee aan verhelpen. Het is aangewezen om doctorandi meer bewust te maken van de loopbaanmogelijkheden buiten de academische wereld.”

Story image

 

 

Contact Wim Audenaert, AM-Team: [email protected] - +32 474 48 97 36

Contact Simon Paepen, Bureau 9000: [email protected]  - +32 486 39 85 09            

https://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/courses/transferableskills/all/fromphdtosme2021.htm

 

 

 

Over Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen wil als het meest nabije en meest invloedrijke professioneel netwerk van ondernemers en als representatieve organisatie van ondernemingen in Oost-Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil aldus fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van haar regio.

Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Lammerstraat 18
9000 Gent