Voka Oost-Vlaanderen: Arbeidsdeal zal de krapte op de arbeidsmarkt zeker niet oplossen

82.319 vacatures voor 40.744 werkzoekenden in Oost-Vlaanderen

Voka Oost-Vlaanderen had meer verwacht van de arbeidsdeal waarover de federale regering een akkoord heeft bereikt. 82.319 vacatures in Oost-Vlaanderen wachten op sterke werkkrachten. De arbeidsdeal bevat te weinig impactvolle maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten en de werkzaamheidsgraad te verhogen.

De arbeidsdeal brengt vooral extra flexibiliteit en sociale rechten voor werknemers, maar niet voor werkgevers. Het recht op deconnectie uit de arbeidsdeal gaat regelrecht in tegen het vrije ondernemerschap en is in vele functies moeilijk te realiseren. Het afgelopen jaar werden 82.319 vacatures gemeld aan de VDAB in Oost-Vlaanderen, terwijl er slechts 40.744 werkzoekenden zijn. Deze werkloosheidsgraad van 5.6% is niet voldoende om de vele vacatures ingevuld te krijgen.

Bedrijven snakken naar krachtige krachtige succesformules om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. Ze hebben nood aan mensen, niet aan nieuwe regeltjes.

“De arbeidsdeal weegt veel te licht en biedt geen oplossingen voor de vele ondernemingen die vandaag schreeuwen om nieuwe medewerkers. Individuele werknemers krijgen er meer flexibiliteit bij door de mogelijke 4-dagen-week, de week-om-weekregeling en het recht op deconnectie. Maar die flexibiliteit geldt niet voor de werkgevers. De maatregelen over avond- en nachtwerk voor e-commerce en het activerende ontslagrecht zijn de enige lichtpuntjes. Deze deal is een gemiste kans”, zegt Arne Oosthuyse, manager arbeidsmarkt en onderwijs bij Voka Oost-Vlaanderen.

E-commerce

België heeft de trein van de e-commerce gemist. De maatregelen uit de arbeidsdeal die daaraan moeten verhelpen, zijn een eerste aanzet. Zo zal er avondarbeid kunnen georganiseerd worden mits akkoord van 1 vakbond. Via een experiment kan tijdelijk worden afgeweken van de huidige rigide reglementering rond nachtarbeid. Het is jammer dat dit een tijdelijk experiment is en geen definitief nieuw beleid We zullen zien of de e-commerce daarmee van de grond kan komen in ons land.

Voka is een voorstander van levenslang leren, maar het opbouwen van het individuele opleidingsrecht voor elke werknemer naar 5 dagen is een te generieke maatregel. Een goed opleidingsbeleid vraagt eerder om maatwerk op sector- en bedrijfsniveau en op persoonlijk niveau. Van bovenaf een vast aantal opleidingsdagen betonneren, is het omgekeerde van wat nodig is.

Het activerend ontslagrecht waarbij iemand tijdens de opzegperiode een opleiding mag volgen, is dan weer een goede zaak. Het kan ertoe leiden dat mensen minder lang werkloos zijn. Voka was al lang vragende partij voor een activering van het ontslagrecht.

Meer rechten voor werknemers

De arbeidsdeal bevat heel wat maatregelen die zorgen voor een betere afstemming tussen privé en werk. Daarbij krijgt de werknemer extra rechten. Zo kan de werknemer een 4-dagen-week vragen, of een week-om-week-regeling en moet de werkgever de deeltijdse variabele roosters vroeger meedelen. Dit betekent voor de werkgevers zwaardere administratieve belasting, en vooral grote aanpassingen in de arbeidsorganisatie die nu al zwaar onder druk staat. 

Deze maatregelen zullen niet leiden tot meer jobs, maar wel tot een moeilijkere arbeidsorganisatie voor de werkgever. We vrezen ook dat door deze maatregelen er aan jobhopping zal worden gedaan.

Arne Oosthuyse, manager arbeidsmarkt en onderwijs

Gebrek aan vertrouwen

Na het recht op deconnectie te hebben ingevoerd voor de federale ambtenaren, wil de federale regering hetzelfde doen voor de private sector. Ondernemingen moeten een cao opstellen waarin de werkgever zich ertoe verbindt om zijn medewerkers niet buiten de normale werkuren te contacteren. Dit is een verregaande en overbodige inmenging in de relatie tussen werkgevers en werknemers.

We begrijpen niet dat de overheid hier regelgevend tussenkomt. De regering toont een gebrek aan vertrouwen in werkgevers, die perfect in staat zijn om aldus hun arbeidsorganisatie zelf of in overleg met de medewerkers en de sociale partners op een verantwoordelijke manier te regelen”, aldus Arne Oosthuyse.

Asymmetrisch beleid

Van een uitvoering van het asymmetrisch arbeidsmarktbeleid is in de arbeidsdeal niets te merken. Nochtans staat dit principe ingeschreven in het regeerakkoord en werd het bevestigd in oktober van vorig jaar. De federale regering schuift het dossier opnieuw voor zich uit naar een interministeriële conferentie. De werkzoekenden moeten vanuit de werkloosheid geactiveerd worden om aan de slag te gaan en langdurig zieken moeten, waar mogelijk, geheel of gedeeltelijk gereïntegreerd worden. Daarover zijn afspraken nodig tussen de federale en deelregeringen. Die moeten er nu dringend komen. Dat zal de werkzaamheidsgraad wel verhogen. 

De Vlaamse bedrijven hebben alles te winnen bij eigen Vlaamse accenten in het arbeidsmarktbeleid. Wat we nodig hebben, is al lang bekend. De federale minister van werk moet handelen en niet langer kostbare tijd verliezen”, besluit Arne Oosthuyse.


Maarten Dheedene

Maarten Dheedene

Coördinator belangenbehartiging en duurzaam ondernemen, Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen wil als het meest nabije en meest invloedrijke professioneel netwerk van ondernemers en als representatieve organisatie van ondernemingen in Oost-Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil aldus fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van haar regio.

Neem contact op met

Lammerstraat 18 9000 Gent

09 266 14 40

info@voka.be

www.voka.be